PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Gwarancja

Gwarancja

Gwarancja oferowana przez Sprzedawcę (ALLMARK-PL)

Gwarancja zostaje udzielona na: wszystkie produkty zakupione od przedsiębiorcy ALLMARK-PL (dalej zwane jako "Produkt")

Gwarancji na Produkt udziela: ALLMARK-PL (dalej zwany jako "Gwarant")


Dane do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji:
ALLMARK-PL
Kosina 991, 37-112 Kosina
serwis@e-allmark.pl
telefon: 733 479 230

Dane rejestrowe Gwaranta:
Konrad Markowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALLMARK-PL Konrad Markowicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Kosina 991, 37-112 Kosina, NIP: 8151797791, REGON: 180996735 oraz adres poczty elektronicznej: serwis@e-allmark.pl

Dane kontaktowe Gwaranta:
ALLMARK-PL, Kosina 991, 37-112 Kosina
serwis@e-allmark.pl

REKLAMACJE/SERWIS PROSIMY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ

WARUNKI GWARANCJI


1. Gwarant gwarantuje prawidłowe działanie Produktu (Telefonu komórkowego/Smartfona) w terminie .... (szczegóły długości okresu w danej ofercie) miesięcy od daty wydania Produktu kupującemu.

2. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

3. Reklamacja na podstawie udzielonej gwarancji może być złożona na przykład:
  • Pisemnie na adres: Kosina 991, 37-112 Kosina lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@e-allmark.pl
Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania reklamacyjnego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Gwaranta. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Uprawniony z gwarancji powinien dostarczyć reklamowany Produkt na swój koszt na adres: 
ALLMARK-PL
Kosina 991, 37-112 Kosina

5. Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant jest obowiązany do usunięcia wad Produktu albo do dostarczenia Produktu wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji. W przypadku, jeżeli usunięcie wad Produktu albo dostarczenie Produktu wolnego od wad jest niemożliwe, to uprawnionemu z gwarancji przysługuje - według jego wyboru - zwrot zapłaconej ceny za Produkt albo prawo do otrzymania innego produktu o podobnej specyfikacji za wyrównaniem różnicy w cenie (w przypadku produktu tańszego Gwarant zwróci różnicę ceny uprawnionemu z gwarancji, a w przypadku wybrania przez uprawnionego z gwarancji produktu droższego będzie on zobowiązany do zapłaty różnicy ceny).

6. Gwarant obowiązany jest wykonać swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji niezwłocznie, nie później niż w terminie 25 dni. Termin ten należy liczyć od dnia dostarczenia Produktu przez uprawnionego z tytułu gwarancji albo od dnia złożenia reklamacji w przypadku, gdy z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym Produkt znajdował się w chwili ujawnienia wady. Po wykonaniu uprawnień wynikających z gwarancji Gwarant na swój koszt dostarczy Produkt do uprawnionego z gwarancji.

7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast Produktu wadliwego Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli Gwarant wymienił część Produktu, zapis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rczy sprzedanej.

10. Odpowiedzialność Gwaranta w stosunku do uprawnionego z gwarancji niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny za Produkt. Gwarant ponosi odpowiedzialność w takim wypadku tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do uprawnionego z gwarancji nie będącego konsumentem. 

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych w naszym sklepie, optymalizacji jego treści oraz dostosowania sklepu do
Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych
użytkowników. Pliki cookies można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z
naszego sklepu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie
plików cookies. Więcej informacji zawartych jest w polityce prywatności sklepu.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ